Obrazy > Tantra, the Void

Tantra, the Void je filozofiezaloženánamnohaaspektechtantry.Papia pomalu přenesla své experimenty z Šakta tantry na Baishnav tantru (Višnuova tantra), poté na Radha tantru a nakonec studium Buddhistické tantry, zobrazováním na plátnech svou osobní cestu pátrání po své vnitřní duši.

Tantra je filozofií, podle níž "Shakti" je obvykle hlavním uctívaným božstvem, a vesmír je považován za věčnou hru bohyně Šakti a boha Šivy. Slovo Tantra se vztahuje i na některé z písem (nazývající se "tantry"), právě ztotožněné s uctíváním bohyně Šakti. Tantra se zabývá především duchovními praktikami a rituálními formami uctívání, jejichž cílem je osvobození z nevědomosti a znovuzrození. Tantra je asijským orgánem vyznání a praktik, které fungují ze základu, že vesmír, který zažíváme není ničím jinýmnež konkrétním projevem božské tvořivé energie, který ho vytváří a udržuje, usilujícím o rituální přisvojení a usměrnění energie uvnitř lidského mikrokosmu tvořivými a osvobozujícími způsoby.

Vijnana Bhairava tantra, se zabývámeditací o prázdnotězvané Shunya. Tantrickáfilozofie, kterádalavzniknoutVijnaněBhairavěnásučí, žekaždýčlověkmá v soběbezbřehoudimenzi - žekaždýmůžebýtvstupníbranou do světlabožského.V nitrulidskéhosrdce,prostoru, kterýmámenamysli se nacházínekonečnáenergie a nesmírnábezpodmínečnáláska a mír.

Může to znítparadoxně, aleprávěkosmos, kterýzažíváme v našemvlastnímbytí je plnýprázdnoty.Hluboké, bohatéaexpansivní. Je zdrojemnesčetnýchzkušeností – jakoplodnáděloha.Mistřinazývajítutoprázdnotujeskynísrdce.Prázdnota. neboli shunya je v sanskrtučastoodkazovánanaesoterická díla, vyjadřující kauzální tělo. Tato definice je velmi konkrétní a není přesně tím, o čem zde mluvíme. Vijnana Bhairava zde využívá prázdnoty jako meditačního prostředku, který nás může vtáhnou do nejhlubších úrovní meditace.

Verš 48 Vijnana Bhairava praví:Dehantaretvagvibhagambhittibhūtamvicintaye
Jogín považuje pokožku svého těla jako vnější stěny a představuje si, že " není nic podstatného uvnitř."