Obrazy > Flow

Má řada maleb nazvaná Flow (Menstruace), na které pracuji od května 2006, rozvíjí téma mé sbírky básní Dny menstruace z roku 2004. Básně této sbírky jsou výsledkem dlouhých a hlubokých úvah o smyslu ženství.Opírala jsem se o svůj prožitek ženy, jíž menstruace každý měsíc izoluje od světa mužů. Tato zkušenost a jasnost, kterou mi vnesla do vnímání sebe samé, je přitom vlastní všem ženám na zemi, ale žádnému muži.

Ženská menstruace je tak jednoduše vnímána muži jako řeka odpudivosti a oddělení. Tradičně ji považovali za znak naší slabosti, naší nečistoty a našeho ponížení.Kvůli ní jsme trpěly pod závojem a snášely různé formy omezování svobody na těle i na duchu. Pouze nedávno jsme se v některých částech světa začaly z těchto omezení vymaňovat, i když naše osvobození sotva začalo. Menstruace je slovo, které i v roce 2007 může rozzuřit a znechutit muže, kteří jsou společností považováni za "liberální", "citlivé" a "vzdělané". Malbami, keré menstruační krev inspirovala a ke kterým se mi otevřela cesta – díky své energii, bolesti v nich sktyté, své čerstvé barvě – jsem se v mé knize poezie Dny Menstruace snažila poskytnout čtenářkám únik z duševního vězení, v němž jsme byly tak dlouho zavřené, a také všem čtenářům i čtenářkám ukázat, že transformační povaha, kterou jsem pociťovala, je přítomna v menstruačním cyklu.

V indické tradici však menstruace nebyla vždy spojena s hanbou žen a s útlakem. V tradici tantrismu a jeho vyznavačů byla menstruační krev oslavována jako symbol nesmírné síly a tajemství. Tato pozitivní hlediska do svých nových děl záměrně vnáším.

Řada Menstruace je založená na myšlenkách mých básní a spojuje je s tématy maleb, na nichž jsem pracovala v posledních čtyřech letech. Každé dílo z této řady je malováno mou vlastní menstruační krví. Vytvořila jsem tak svá nejvnitřnější vyobrazení světa kolem sebe. Přetvářím sebe samu v tom nejženštějším aspektu své existence do šlach, svalů a rytmu světa, který všichni sdílíme, a odhaluji jeho ženský character, pro většinu mužů téměř nepochopitelný.Také svou vlastní krví kreslím penisy a záměrně tak tento nejuctívanější symbol mužské autority vystavuji nadvládě své kreativity.

I jiné umělkyně již dříve pracovaly se svou menstruační krví jako s prostředkem tvorby, já jen dodávám svým obrazům novou, odlišnou formu, lze říci. Rovněž na některých malbách vměšuji mužské sperma, další přirozenou lidskou tekutinu, do mé krve – v hlubším průzkumu tvůrčího procesu, který mě tolika fascinoval a zmocnil se mě – jež mi byla poskytnuta výhradně jako prostředek k malbě. Sjednocení menstruační krve a sperma je pro mě jedním z mála, co dosahuje skutečné rovnosti obou pohlaví.